Oktatás

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatok oktatói tevékenységet mind a BSc-, az MSc- és a PhD-képzésben.

 

A BSc-s és az MSc-s hallgatók oktatásában az egyetem Nemzetbiztonsági Intézetében veszek részt, amelynek keretében alapvetően hírszerzéssel, azon belül az elemzés-értékeléssel kapcsolatos tantárgyakat oktatok.

 

A doktori (PhD) hallgatók képzésében az egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában veszek részt, ahol négy önálló tantárgyam (két kollokvium és két kutatói szemináriumom) is van.

 

Kollokviumi tantárgyak (K)

HHDID7KO08

Új elemző-értékelő módszerek és modellek rendszere

HHDID7KO09

Az elemző-értékelő munka elmélete és gyakorlata

Kutatói szemináriumok (GYJ)

HHDID7KSZ06

Közép-Európa regionális biztonsági rendszerének és a közép-európai országok elemző-értékelő szempontú értékelése

HHDID7KSZ07

A nemzetközi kapcsolatok elméletének és a biztonsági elméletek új eredményeinek alkalmazása az elemző-értékelő munka során

 

A Hadtudományi Doktori Iskolában a doktori képzésben meghírdetett témakiírásaim, amelyek témakörében lehet a 2015/2016-tól kezdődő képzésre jelentkezni:

Témakiírások

1.                  Korszerű hírszerző elemző-értékelő módszerek rendszere

2.                  A hírszerző elemző-értékelő munka fejlesztése

3.                  Szlovákia helye és szerepe a közép-európai biztonsági rendszerben elemző-értékelő megközelítés alapján

4.                  A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elmélete és gyakorlata

 

A témák részletei elérhetők a www.doktori.hu honlapon a nevem alatt.