Tudományos kutatás

 

Tudományos fokozat:

 

hadtudomány PhD fokozatosa

Minősítése: „summa cum laude”

(2008, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)

Doktori értekezés:

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai,
valamint a szlovák haderőreform folyamata
– 2007
( tézisfüzet magyarul ,  tézisfüzet angolul )

 

Ösztöndíjak:

2013-tól az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ösztöndíjasa 

 

Kutatási területek:

- Nemzetbiztonság elmélete

- Nemzetközi kapcsolatok elmélete

- Regionális biztonsági komplexum elmélete

- Szlovák Köztársaság történelme

- Szlovák Köztársaság kül- és biztonságpolitikája