A tanulmányok időrendi megoszlása

2004. óta publikált tanulmányok a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisa alapján

2015

Egyszerű nemzetbiztonsági elemző-értékelő módszerek II.: Anomáliaelemzés

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/1.: pp. 48–60 (2015)

 

Mennyiségi hírszerzői elemzés-értékelés – Recenzió

SZAKMAI SZEMLE 2015/1.: pp: 196–201 (2015)

 

Hírszerzés a 21. században: A mozaikmódszer - könyvismertető

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/2: pp. 194-199. (2015)

 

A nemzetbiztonsági tevékenység szerepe a társadalomban: Gondolatok arról, hogy miért van szükség nemzetbiztonsági szolgálatokra

HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 25:(E-szám) pp. 221-234. (2015)

 

A jelenkori népvándorlás hatásai

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/3: pp. 5-16. (2015)

 

Humanitárius intervenciók az elmúlt 25 évben

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/3: pp. 153-165. (2015)

 

Művelettámogatás a nemzetbiztonsági elemző-értékelő munkában: Az elemző-értékelő munka hatodik feladata

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/4.: pp. 36-49. (2015)

 

2014

 

Egyszerű nemzetbiztonsági elemző-értékelő módszerek I.: Minták alkalmazása az elemzés-értékelés során

FELDERÍTŐ SZEMLE XIII/2: pp. 48-58. (2014)

 

A tudományos képzés rendszere a nemzetbiztonság területén

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE)  MMXIV/Különszám I.: pp. 40-57. (2014)

Állambiztonsági szolgálatok - nemzetbiztonsági szolgálatok Képzéstörténeti Szakmai Tudományos Konferencia. Budapest, Magyarország: 2014.05.14 (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

 

A nemzetbiztonság általános elmélete. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Elemző-értékelő tevékenység In: Dobák Imre (szerk.) 363 p.

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 191-205. (ISBN:978 615 5305 49 8)

Szerzőtárs: Dr. Kenedli Tamás

 

A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere: Nemzetközi gyakorlat a nemzetbiztonsági rendszer kialakítására

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) MMXIV:(1) pp. 63-100. (2014)

Szerzőtárs: Börcsök András 

2013

 

 

 

Nyílt forrású adatszerzés (OSINT): 7.1. fejezet

In: Kobolka István (szerk.) Nemzetbiztonsági alapismeretek.  Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. pp. 115-124. (ISBN:978-615-5344-32-9)

 

Művészet vagy tudomány?: Gondolatok a hírszerző elemzés-értékelésről

FELDERÍTŐ SZEMLE XI/3-4: pp. 139-151. (2013)

 

Létezik-e még a hírszerzési ciklus?: Miről szól a hírszerzés?

FELDERÍTŐ SZEMLE XII/1: pp. 43-57. (2013)

 

Korszerű elemző-értékelő eljárások alkalmazása a hírszerzésben

HADTUDOMÁNY 2013/1-2: pp. 77-90. (2013)

 

Egyéb hírszerzési ágak: 7.4. fejezet

In: Kobolka István (szerk.) Nemzetbiztonsági alapismeretek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. pp. 153-158. (ISBN:978-615-5344-32-9)

 

A hírszerzés szerepe, jelentősége, az információgyűjtés fajtái és formái: 6. Fejezet

In: Kobolka István (szerk.) Nemzetbiztonsági alapismeretek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. pp. 95-113. (ISBN:978-615-5344-32-9)

 

A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei: A biztonsági tanulmányok új korszaka

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) MMXIII:(I/I) pp. 87-105. (2013)

 

 

2012

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonája, a csehszlovák haderő tisztje, a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere és a csehszlovák állam kishivatalnoka: Gondolatok Ferdinand Catlosról

VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2012/12:(LV/12) pp. 37-49. (2012)

 

A kritikai gondolkodás szerepe a hírszerző elemző-értékelő munkában

FELDERÍTŐ SZEMLE XI/2: pp. 90-99. (2012)

2011

 

A közép-európai országok együttműködésének szükségessége: A visegrádi együttműködés húsz éve

FELDERÍTŐ SZEMLE X/1-2: pp. 22-42. (2011)

 

A biztonságpolitikai leírómátrix: Elméletek, alapok és alkalmazás

HADTUDOMÁNY XXI/4: pp. 36-53. (2011)

2010

 

A szlovák nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi megítélése

In: Vass Jenő Sándor (szerk.)
Hazánk biztonsági helyzete, a kihívások, valamint a nemzetbiztonsági tevékenység tükrében.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2009.12.08

Budapest: pp. 60-73.

 

A Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok fejlődése

FELDERÍTŐ SZEMLE IX. 3-4.: pp. 153-159. (2010)

 

A magyar föld szülötte, a csehszlovák haderő katonája és a szlovák fasisztaellenes felkelő: Gondolatok Ján Golianról

VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2010/9: pp. 53-64. (2010)

2009

 

Szlovákiai szélsőséges szervezetek: az ország demokratikus berendezkedése ellen fellépő szervezetek

SZAKMAI SZEMLE (KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL) 2009/1: pp. 100-116. (2009)

 

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata III.

FELDERÍTŐ SZEMLE VIII/1: pp. 36-70. (2009)

2008

 

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata II.

FELDERÍTŐ SZEMLE VII/4: pp. 43-83. (2008)

 

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata I.

FELDERÍTŐ SZEMLE VII/3: pp. 26-52. (2008)

2007

 

The Central European Regional Sercurity Subcomplex: Security interdependence in Central Europe

ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 6/2: pp. 271-279. (2007)

 

Tények és adatok a szlovák hadiiparról

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE LXI/1: pp. 99-106. (2007)

 

 

 

A szlovák-magyar fegyveres konfliktus 1939 tavaszán: A „Mala Vojna”, avagy az Ung-völgyi hadműveletek

TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM 2007/2: pp. 5-21. (2007)

 

A Szlovák Köztársaság államiságának megteremtése

HADTUDOMÁNY XVII/3: pp. 139-149. (2007)

 

A regionális biztonsági komplexum elmélete és alkalmazása Közép-Európába

HADTUDOMÁNY XVII/1: pp. 30-40. (2007)

2006

 

A nemzetközi terrorizmus hatása egy közép-európai országra: A Szlovák Köztársaság és a terrorizmus elleni küzdelem

FELDERÍTŐ SZEMLE V/2: pp. 99-114. (2006)

2005

 

Sikersztori, vagy demográfiai robbanás?: A szlovákok lélekszámának alakulása az elmúlt 125 évben

TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM IX/2-3: pp. 218-233. (2005)

 

A tudós, a francia tábornok, a csehszlovák miniszter és a szlovák hazafi: Gondolatok M.R.Štefanikról

VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2005/2: pp. 80-82. (2005)

 

A szlovák haderő külföldi katonai szerepvállalása (1993-2004)

FELDERÍTŐ SZEMLE IV/1: pp. 44-58. (2005)

 

A roma kisebbség hatása Szlovákia biztonságára

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE LIX/10: pp. 77-87. (2005)

2004

 

A Szlovák Köztársaság NATO-csatlakozásának folyamata (1993-2004)

FELDERÍTŐ SZEMLE III/3: pp. 91-104. (2004)